Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Selvbetjening

Her finder du en oversigt over de mest benyttede løsninger inden for selvbetjening.

Rådhuset og Borgerservice har åbent for personlige henvendelser, men kun efter forudgående tidsbestilling.


Få et overblik over, hvor og hvordan du kan benytte digital selvbetjening på siden "Selvbetjening - hvordan og hvorfor".

Borger.dk og virk.dk

Besøg borger.dk eller virk.dk, som er dine indgange til selvbetjening henholdsvis som borger og som virksomhed.

Find populære muligheder for selvbetjening ud fra kategori:

Affald og genbrug

Affald: Erhverv

Få yderligere oplysninger om tømning, læs om dine muligheder på genbrugsstationen samt åbningstider og adresser o.a.

Betjen dig selv på Reno Djurs' hjemmeside
Affald: Private

Dagrenovation, genbrugsstationer, sortering og alt andet om affald og genbrug for private.

Betjen dig selv på Reno Djurs' hjemmeside
Bygge- og anlægsaffald

Når der er givet en tilladelse til nedrivning af bygning(er), skal der inden arbejdet begynder sendes oplysninger om bygge- og anlægsaffald til kommunens Bygge- og Miljøafdeling.

Læs mere på norddjurs.dk

Bolig og byggeri

Anmeld / afmeld din olietank

Anmeld / afmeld din olietank

Gå til løsning
Anmeld rotter

Norddjurs Kommune udfører rottebekæmpelse i overensstemmelse med reglerne i Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse samt kemikalielovgivningen.

Læs mere om rottebekæmpelse
Ansøgning om byggetilladelse / anmeldelse af byggearbejde

Byg og Miljø hjælper dig med at finde oplysninger og indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager. Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning.

Link til ansøgning om byggetilladelse / anmeldelse af byggearbejde på Byg og Miljø
Ansøgning om landzonetilladelse

Her ansøger du om landzonetilladelse

Link til ansøgnings om landzonetilladelse
Boligstøtte

Du kan søge boligstøtte digitalt. Når du søger, skal du oplyse, hvad alle i husstanden tjener. I skal alle skrive under og sende dokumentation for jeres indkomst.

Søg boligstøtte
Brug af veje og fortov til byggematerialer og skurvogne

Gå til løsning
Byggeri, ejendomsoplysning

Spørg om ejendomsoplysning

Link til forespørgsel på ejendomsoplysninger.
Byggeri, nedlæggelse af bolig

Gå til løsning
Ejendomsdata (BBR)

Du kan lave opslag i alle de store ejendomsdataregistre. F.eks. i BBR (Bygning- og Boligregistret). Her finder du oplysninger om bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, årlig leje m.v. Læs mere om BBR på norddjurs.dk

Ret BBR-oplysninger for din bolig 

Hvis du har rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger, så kan du rette dem i selvbetjeningsløsningen Ret BBR.

Læs også mere om ejendomsdata på borger.dk
Elektronisk skema til anmeldelse af jordflytning

Elektronisk skema til anmeldelse af jordflytning

Link til elektronisk skema til anmeldelse af jordflytning
Gravetilladelse

Gå til løsning
Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i almen bolig, kan du søge kommunen om lån til indskud.

Søg lån til beboerindskud
Opstilling af container

Er du ejer af containeren skal søge om tilladelse til at opstille den på vej- og fortovsarealer. Norddjurs Kommune modtager digitale ansøgninger vedrørende brug af kommunale veje.

Ansøgning for anbringelse af container

Din økonomi

Beboerindskudslån

Hvis du flytter i almen bolig, kan du søge kommunen om lån til indskud.

Lån til beboerindskud på borger.dk
Beregn din efterløn

Brug beregneren til at se din forventede efterløn pr. år, hvornår du kan gå på efterløn og hvor længe. Brug også beregneren til at se den gevinst, du får ved at arbejde, mens du er på efterløn.

Læs mere på borger.dk
Beregn din pension

Få et overblik over din pension på borger.dk.

Læs mere på borger.dk
Dansk bonus

Søg dansk bonus og få mere at vide på Kommunernes ydelsessystem – selvbetjening.

Gå til selvbetjening
Delpension

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler delpension. Har du spørgsmål om delpension, kan du finde svar på borger.dk.

Læs mere om delpension på borger.dk
Fleksydelse

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler fleksydelse. Har du spørgsmål om fleksydelse, kan du finde svar på borger.dk.

Link til fleksydelse på borger.dk
Folkepension

Her kan du finde information om folkepension.

Læs mere på borger.dk
Fradrag

Fradragene har betydning for størrelsen af den skat, du skal betale. Nogle fradrag kender SKAT i forvejen, andre skal du selv oplyse på årsopgørelsen.

Læs mere om fradrag på borger.dk
Førtidspension

Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at du ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende herunder ved ansættelse i et fleksjob. I første omgang skal du kontakte din kommune for at søge om førtidspension. I Norddjurs Kommune skal du henvende dig til Jobcenter Norddjurs på mail: jobcenter@norddjurs.dk

Du kan også ringe på telefon 89 59 10 00.

Har du allerede en sagsbehandler kan du henvise til vedkommende i din mail eller dit telefonopkald. Hvis ikke du har en sagsbehandler, skal du have én.

Læs mere om førtidspension på borger.dk
Kontanthjælp og enkeltydelse

Du kan søge kontanthjælp, hvis du er fyldt 18 og i en periode ikke er i stand til at forsørge dig selv eller din familie

Gå til selvbetjening her
Ledighedsydelse

Ledighedsydelse er en ydelse til personer, der er visiteret til et fleksjob og som er ledig. En person der er visiteret til fleksjob og ledig kan søge ledighedsydelse jf. lov om aktiv socialpolitik.

Log in og ansøg om ledighedsydelse
Ledighedsydelse under ferie

Søg ledighedsydelse under ferie og få mere at vide på Kommunernes ydelsessystem – selvbetjening.

Gå til selvbetjening
Lån til betaling af ejendomsskatter

Boligejere, som ønsker at søge om at få lån fra kommunen til at betale ejendomsskatter til kommune og region, kan søge dette online.

Gå til selvbetjeningsløsningen
Skat

På www.skat.dk kan du som borger og virksomhed en lang række oplysninger om dine skattemæssige forhold. Her finder oplysninger og selvbetjeningsløsninger for bl.a. års - og forskudsopgørelse, fradrag, pension, told, moms og meget andet. Besøg www.skat.dk for at læse mere.

Link til skat.dk
Skattekort og frikort

Dit skattekort, bikort og frikort er digitale. Oplysningerne kan du se på din forskudsopgørelse, som ligger i TastSelv.

Læs mere om skattekort og frikort på borger.dk
Socialt bedrageri

Anmeld socialt bedrageri

Link til at anmelde socialt bedrageri
Sygedagpenge

Hvis du bliver syg og ikke får fuld løn under sygdom, er ledig og bliver syg, eller du som selvstændig bliver syg og er forsikret, har du ret til sygedagpenge.

Læs mere på borger.dk
Særlig støtte

Søg særlig støtte og få mere at vide på Kommunernes ydelsessystem – selvbetjening.

Gå til selvbetjening
Søg SU

Søg SU og få mere at vide om SU på borger.dk.

Læs mere om SU på borger.dk

Erhverv

Anmodning om udbetaling af løntilskud - fast timesats

Anmodning om udbetaling af løntilskud - fast timesats

Link til Anmodning om udbetaling af løntilskud - fast timesats på virk.dk
Anmodning om udbetaling af løntilskud procentsats af lønnen

Anmodning om udbetaling af løntilskud procentsats af lønnen

Link til Anmodning om udbetaling af løntilskud procentsats af lønnen på virk.dk
Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af rotationsydelse

Blanketten for "Ansøgning om jobrotation og for "Anmodning om udbetaling af rotationsydelse" skal sendes til dit jobcenter eller evt. til anden aktør.

Gå til løsning
Barselsdagpenge Erhverv

Arbejdsgivere, selvstændige og a-kasser skal anmelde barselsfravær digitalt til Udbetaling Danmark på Virk.dk/nemrefusion. Det er også her, virksomheder søger om refusion for den løn, de udbetaler under fraværet.

Få mere at vide om barselsdagpenge for erhverv
Fakturablanketten

Brug denne indberetning for at sende en faktura eller kreditnota direkte til en myndighed eller offentlig institution.

Link til NemHandel Fakturablanketten
Fleksjob

Kommunen kan bevilge dig fleksjob, hvis du ikke har mulighed for at arbejde i det omfang, du kunne tidligere på grund af sygdom.

Gå til selvbetjening for fleksjob på borger.dk
Lukke virksomhed

På Webreg kan du registrere visse ændringer samt foretage ophør af pligter (fx moms og a-skat mv.), og lukke virksomheden.

Link til Lukke virksomhed
NemRefusion

Som arbejdsgiver, selvstændig eller a-kasse, skal I anmelde og søge om refusion af sygedagpenge og barseldagpenge med NemRefusion

Link til NemRefusion
Start fødevarevirksomhed

Der er nogle særlige forpligtelser over for det offentlige hvis du gerne vil starte en fødevarevirksomhed. Det kan du få mere at vide om på denne side.

Link til Start fødevarevirksomhed
Start virksomhed

Overvejer du at starte en virksomhed? Få information om hvad du skal overveje inden du beslutter dig for virksomhedsform og hvordan du får registreret virksomheden.

Start egen virksomhed
TastSelv Erhverv

Anvend denne digitale løsning til at indberette til SKAT via TastSelv Erhverv. Du skal logge på med digital signatur for at indberette til SKAT.

Link til TastSelv Erhverv
Være arbejdsgiver

Her kan du finde vejledninger til at bruge Virk.dk.

Vejledninger til at være arbejdsgiver
Ændre virksomhedsoplysninger

På Virk.dk kan du registrere visse ændringer samt foretage ophør af pligter.

Link til ændring af virksomhedsoplysninger

Familie og børn

Ansøg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Gå til løsning
Ansøg om tilskud til merudgifter for børn og unge

Gå til løsning
Barselsdagpenge

Gå til løsning
Barselsorlov

De fleste kan få barseldagpenge, når de er på barselsorlov. Det kommer an på din situation.

Læs mere på borger.dk
Børnebidrag

Børnebidrag er et bidrag, den ene forælder betaler til den anden, hvis de ikke bor sammen.

Gå til borger.dk
Børnepasning

Skriv dit barn op til børnepasning via den digitale pladsanvisning. Du kan også søge om friplads.

Læs hvordan på borger.dk
Børnetilskud

Er du enlig forsørger, kan du søge om et børnetilskud. Tilskuddet består af et ordinært og et ekstra børnetilskud.

Læs mere på borger.dk
Dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn

Hvis dit barn bliver alvorligt syg, kan du måske få dagpenge, mens du passer dit barn.

Læs mere om dagpenge ved pasning af sygt barn på borger.dk
Digital pladsanvisning

Med den digitale pladsanvisning kan du bl.a. opskrive og udmelde dit barn fra kommunale dagtilbud.

Gå til digital pladsanvisning på borger.dk
Familieydelser

Der findes forskellige familieydelser, som du enten får automatisk udbetalt eller kan søge om. Bl.a. kan du søge om: - Børne- og ungeydelse - Børnetilskud - Bidrag til børnefamilier

Gå til oversigt over familieydelser
Optagelse i skolefritidsordning (SFO)

Optagelse af dit barn i SFO og fritidshjem foregår på borger.dk. Du kan ligeledes du finde forskelle på SFO og fritidshjem, friplads, søskenderabat m.m.

Link til skolefritidsordning og fritidshjem på borger.dk
Tilskud til dagtilbud

Betaling til dagpleje og børnehave bliver opkrævet forud, i 12 måneder. Du vil modtage et indbetalingskort til betaling først i den måned hvor dit barn starter i pasning. Se takster for dagtilbud på norddjurs.dk

Link til selvbetjeningsløsning for digital pladsanvisning
Uddannelsesbidrag

Du kan søge om uddannelsesbidrag fra barnets anden forælder.

Gå til borger.dk

Flytning og folkeregister

Adresseforespørgsel

Du skal have mindst to af følgende oplysninger på personen: Fulde navn (fornavn og efternavn), tidligere adresse og fødselsdato/personnummer.

Gå til adresseforespørgsel på borger.dk
Beboerforespørgsel

Er du ejer, lejer eller administrator af en bolig, kan du ved personlig eller skriftlig henvendelse få oplyst navne på de personer, der er tilmeldt din bolig.

Gå til alle selvbetjeningsløsningen
Boligstøtte

Du kan søge boligstøtte digitalt. Når du søger, skal du oplyse, hvad alle i husstanden tjener. I skal alle skrive under og sende dokumentation for jeres indkomst.

Søg boligstøtte
Bopælsattest

Du kan modtage bopælsattesten som papirpost eller i din digitale postkasse/e-Boks. Hvis du ikke er tilmeldt e-boks, kan du tilmelde dig på E-boks.dk. Du kan også betjene dig selv hjemmefra ved at bestille bopælsattest online:

Bestil en bopælsattest online
Flyt til udlandet

Gå til løsning
Ind- og udrejse

Indrejse:
Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal du have opholdstilladelse for at blive registreret i Danmark. Du kan læse mere om opholdstilladelse på www.nyidanmark.dk

Udrejse:
Ophold i udlandet over 6 måneder skal altid anmeldes som en fraflytning. Dette gøres digitalt med din nemID på borger.dk.

Gå til borger.dk
Meld flytning

Hvad skal du gøre, når du skal flytte?

Når du skal flytte
Navne- og adressebeskyttelse

Enhver kan ved henvendelse til folkeregistret i sin bopælskommune søge om navne- og adressebeskyttelse.

Hent blanket til ansøgning om navne- og adressebeskyttelse her
Robinsonlisten

Du kan undgå uopfordrede, nye adresserede salgsreklamer og telefonopkald fra sælgere, hvis du registrerer dig på Robinsonlisten, og registreringen er gratis.

Læs mere om Robinsonlisten på borger.dk

Handicap

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Har du eller dit barn et handicap, eller er du ældre med en varig nedsat funktionsevne, kan du søge tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.

Læs mere på borger.dk
Kropsbårne hjælpemidler

Ansøgning om kropsbårne hjælpemidler. Kommunen yder støtte til hjælpemidler efter lov om social service §112 til personer med varigt nedsat funktionsevne.

Gå til selvbetjeningsløsningen for ansøgning om kropsbårne hjælpemidler
Støtte til nødvendige merudgifter for voksne med handicap

Har du varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag.

Læs mere på borger.dk
Transport for personer med handicap

Har du et varigt psykisk eller fysisk handicap, kan du søge kommunen om støtte og hjælp til transportmidler

Læs mere på borger.dk

Politi og retsvæsen

Anmeld kriminalitet

Du kan anmelde cykeltyveri og visse andre former for kriminalitet på borger.dk. Her kan du bl.a. anmelde cykeltyveri, IT-kriminalitet, tyveri af knallert, sexturister, kvindehandel og rufferi, tyveri af genstande o.a.

Link til anmeldelse af kriminalitet på borger.dk

Sundhed og sygdom

Begravelseshjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler begravelseshjælp. Har du spørgsmål om begravelseshjælp, kan du finde svar på borger.dk.

Link til begravelseshjælp på borger.dk
Det blå EU-sygesikringskort

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det blå EU-sygesikringskort. Har du spørgsmål om det blå EU-sygesikringskort, kan du finde svar på borger.dk.

Link til det blå EU-sygesikringskort på borger.dk
Det særlige sundhedskort

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det særlige sundhedskort. Har du spørgsmål om det særlige sundhedskort, kan du finde svar på borger.dk/saerligtsundhedskort.

Link til det særlige sundhedskort på borger.dk
Efterlevelseshjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler efterlevelseshjælp. Har du spørgsmål om efterlevelseshjælp, kan du finde svar på borger.dk.

Link til efterlevelseshjælp på borger.dk
Helbredstillæg

Her kan du søge om helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og personligt tillæg.

Gå til liste over løsninger
Hjælpemidler

Har du eller dit barn et handicap, eller er du ældre med en varig nedsat funktionsevne, kan du søge tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.

Læs mere på borger.dk
Lægevalg

Du kan frit vælge en læge, der har åbent for tilgang, og hvor afstanden er under 15 km fra din bopæl.

Læs mere på borger.dk
Medicintilskud

Din læge kan søge om tilskud til dig, hvis du har store medicinudgifter.

Læs mere om tilskud til medicin på borger.dk
Sundhedskortet

Sundhedskortet er navnet for det gule sygesikringsbevis, og det giver dig ret til sundhedsydelser. Du kan bestille et nyt sundhedskort på borger.dk

Læs mere på borger.dk
Orlov til pasning af syge og døende pårørende

Har du tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du blive ansat af kommunen i op til seks måneder til at passe en nærtstående med et betydeligt handicap eller en alvorlig sygdom

Læs mere på borger.dk
Skift sygesikringsgruppe

Her kan du skifte sygesikringsgruppe fra gruppe 1 til 2 eller omvendt. Det koster 180 kroner at skifte sygesikringsgruppe, og du kan betale med Dankort over nettet.

Læs mere på borger.dk

Teknik og Miljø

Drikkevand og vandforbrug

Vand er livsnødvendigt og en begrænset ressource. Derfor er det vigtigt, at du sparer på vandet i dagligdagen.

Læs mere på borger.dk
Elforbrug og elpriser

Du får automatisk el fra det lokale elnetselskab, men du kan godt vælge et andet elhandelsselskab.

Læs mere på borger.dk
Jordvarmeanlæg

Link til selvbetjening for jordvarmeanlæg

Link til selvbetjening for jordvarmeanlæg
Klima og CO2

Den globale opvarmning påvirker klimaet i hele verden. Ved at skrue ned for CO2-udslippet kan vi bremse udviklingen.

Læs mere på borger.dk
Miljøplanlægning

Kommunerne står for den konkrete planlægning i både byerne og det åbne land. Staten udstikker de overordnede rammer.

Læs mere på borger.dk
Skadedyrsbekæmpelse

Der findes mange forskellige slags skadedyr og lige så mange måder at komme af med dem på.

Læs mere om skadedyrsbekæmpelse
Ansøgning om etablering og indvinding af vand til drikkevand

Ansøgning om etablering og indvinding af vand til drikkevand.

Link til ansøgningsblanket om etablering af vand til drikkevand
Vandhul / sø, ansøgning om tilladelse til etablering af ny sø

Ansøgning om tilladelse til etablering af ny sø

Link til ansøgningsblanket om tilladelse til etablering af ny sø
Vandhul / sø, dispensation til oprensning og udvidelse af sø

Ansøgning om dispensation til oprensning og udvidelse af sø

Link til ansøgningsblanket om dispensation til oprensning og udvidelse af sø

Til unge

Fritidsjob

Når du er fyldt 13 år, kan du begynde på at arbejde i din fritid. Der er dog regler for, hvor meget du må arbejde, og hvad du må arbejde med.

Læs mere på borger.dk
Knallertbevis

Det er forbudt at køre på knallert uden knallertbevis, hvis du er under 18 år.

Læs mere på borger.dk
Hvor skal du bo?

Du har forskellige muligheder, når du skal flytte hjemmefra. Lige fra at leje et værelse eller en ungdomsbolig til at leje eller købe en lejlighed.

Læs mere på borger.dk
Søg SU

Søg SU og få mere at vide om SU på borger.dk.

Læs mere om SU på borger.dk

Trafik og veje

Gadelys, fejlmelde gadelys

Du kan fejlmelde gadelys hos Aura her:

Fejlmelding af gadelys
Borgerindberetning - indberet fejl og mangler

Indberet fejl og mangler på veje og grønne områder, f.eks. ødelagte vejskilte, manglende beskæring af planter eller huller i vejen.

Borger Tip - borgerindberetning

Uddannelse og job

7-trinsskalaen

13-skalaen er blevet afløst af en 7-trinsskala, der bl.a. skal gøre de danske karakterer nemmere at bruge internationalt.

Læs mere på borger.dk
Om SU

Værd at vide om Statens Uddannelsesstøtte på borger.dk

Gå til Min SU på borger.dk
Seniorjob

Hvis du er ledig og højst har fem år, til du når efterlønsalderen, kan du have ret til et seniorjob i din bopælskommune.

Læs mere om seniorjobordningen på borger.dk
Tilskud til transport til ungdomsuddannelser

Læser du på en ungdomsuddannelse, kan du få tilskud til dine transportudgifter.

Læs mere på borger.dk
Udbetaling af feriepenge

Du kan have feriepenge hos FerieKonto eller hos en feriekortordning.
Læs mere om udbetaling af feriepenge på borger.dk

Læs mere om udbetaling af feriepenge på borger.dk
Uddannelseskort til videregående uddannelser

Ungdomskort giver dig rabat på din daglige transport fra din bopæl til dit uddannelsessted.

Læs mere på borger.dk

Udlænding i Danmark

Ansøgning om dansk statsborgerskab

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark og ønsker dansk statsborgerskab, kan du ansøge den danske stat om det

Læs mere på borger.dk
Familiesammenføring

Udlændinge, der har familie i Danmark, har ved familiesammenføring mulighed for at få opholdstilladelse her i landet

Læs mere på borger.dk
Om dansk statsborgerskab

Du kan opnå at få dansk statsborgerskab på forskellige måder. Et dansk statsborgerskab kaldes også for statsborgerret og indfødsret

Læs mere på borger.dk

Ældre

Bistands - og plejetillæg

Bistands- og plejetillæg kan søges af personer, som er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, og som har et vedvarende behov for bistand eller pleje.

Se mere under selvbetjeningsløsninger
Boligtilbud til ældre

Hvis du er blevet indstillet til en ældrebolig, beskyttet bolig, plejebolig eller lignende, har du ret til at vælge frit blandt sådanne boliger.

Gå til borger.dk
Helbredstillæg

Her kan du som pensionist søge om helbredstillæg.
Ansøgningen sendes online.

Gå til borger.dk
Hjemmehjælp

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge hjemmehjælp

Læs mere på borger.dk
Madserviceordning

Kommunen har pligt til at tilbyde en madserviceordning til borgere, som ikke er i stand til at tilberede mad selv

Læs mere på borger.dk
Om pension på borger.dk

Du kan få folkepension, når du når folkepensionsalderen, hvis du er dansk statsborger og opfylder en række krav.

Om pension på borger.dk
Opsat Pension

Her kan du udskyde din folkepension. Det gør du samtidig med, at du søger om folkepension. Inde i ansøgning om folkepension skal du krydse af i et felt, hvor du vælger, at du vil udskyde udbetalingen.

Gå til borger.dk
Varmetillæg

Du kan søge om varmetillæg, når du er folkepensionist. Tillægget kan dække en del af din udgift til varme.

Gå til borger.dk
 

Digital selvbetjening

Få hjælp til digital selvbetjening

Ring på tlf. 70 20 00 00

• Mandag til torsdag kl. 08:00 - 20.00
• Fredag kl. 08.00 - 16.00
• Lørdag lukket
• Søndag kl. 16.00 - 20.00

 

Digital post

Husk at læse digital post fra det offentlige.

Læs mere om Digital Post på borger.dk:

Box Digitalpost 250Px